Pictures 2 White Hall - Thomas Porcher Plantation House, Pinopolis South Carolina

White Hall - Thomas Porcher Plantation House, Pinopolis South Carolina

White Hall - Thomas Porcher Plantation House, Pinopolis South Carolina

White Hall - Thomas Porcher Plantation House, Pinopolis South Carolina